Семинар на тема „Алтернативни способи за решаване на спорове“

ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ“

Ви кани да приствате на семинар на тема:

„Алтернативни способи за решаване на спорове“

Семинарът се организира във връзка с Проект № BG05SFOP1-3.003-0062, който се финансира от Европейски съюз и Оперативна програма „Добро управление“ и се изпълнява от Фондация „Институт за право и правосъдие“ (ФИПП).

Тематиката на семинара е насочена към популяризиране на основните способи – медиация и арбитраж; насочване кои са най-подходящите и чести случаи на приложение на тези методи; как да избират и работи с медиатори и избор на арбитраж; установяване на трайни практики. На семинара ще се предложи теоретична и практическа част.

ЛЕКТОРИ:

Цветелина Фердинандова

Действащ адвокат, медиатор и Project management professional (PMP)®

Медиатор от 2009 г. Присъединява се към Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд през 2017 г. (ЦСМ). В началото на 2018 г. е отличена от Управителния екип на ЦСМ за постигане на най-много спогодби, а края на годината е номинирана за Медиатор на годината на VI-те Национални награди за правосъдие. В момента е заместник-председател на ЦСМ с ресор Обучение и повишаване на квалификацията на на медиаторите.

Завършва Право в УНСС, има и магистратура Изкуствознание и арт мениджмънт в НБУ.

Мирослава Шопова

Действащ адвокат, вписана в Адвокатска колегия – Бургас през 2000 г.

Завършва висше образование специалност „право“ в Бургаски свободен университет през 1997 година. В периода 1998 г. – 2000 г. работи като юрисконсулт в „Слънчев бряг“ АД. От 2000 г. до 2010 г. в качеството си на адвокат се занимава с процесуалното представителство по търговски дела на „Слънчев бряг“ АД.

От 2006г. е вписана като арбитър в листата на арбитри при Арбитражен съд за търговски спорове – Бургас.

От 2011 г. е председател на Български граждански и търговски арбитраж.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

12.06.2019 г. (сряда)

Областна администрация Хасково, зала „Марица“, пл. Свобода № 5

ПРОГРАМА

09.15 – 09.45 ч. Регистрация на участниците

9.45 – 11.15 ч. Лекция

Медиацията като алтернативен метод за решаване на спорове“ – лектор Цветелина Фердинандова

11.15 – 11.45 ч. Кафе пауза

11.45 – 13.15 ч. Лекция

Медиацията като алтернативен метод за решаване на спорове“ – лектор Цветелина Фердинандова – продължение

Арбитражът като алтернативен метод за решаване на спорове“ – лектор Мирослава Шопова

13.15 – 13.30 ч. Кафе пауза

13.30 ч. – 15.00 ч. Лекция

Арбитражът като алтернативен метод за решаване на спорове“ – лектор Мирослава Шопова – продължение

Такса за участие: Безплатно

Срок за записване: 10.06.2019г. на е-мейл:info@filj.eu или на тел.: +359 888 456 678 и +359 878 883 123 .

Видео от семинара: