Фондация Институт за право и правосъдие е независим изследователски център (think tank).

Фондация „Институт за право и правосъдие“ (ФИПП)  е учредена на 25 март 2016г. по инициатива на адвокати от Адвокатска колегия – Хасково. Фондацията е учредена с акт на дарение от 64 учредители.

ФИПП не се финансира от политически партии, професионални организации или групи по интереси. Приходите на фондацията изцяло произтичат от дарения от отделни индивиди, фондации или фирми, както и от средства по осъществени от фондацията проекти.

Нашите основните цели са:  повишаване качеството, социалната активност и ангажираност на адвокатурата и на представителите на  юридическата професия като цяло, по-достъпно и качествено правосъдие; по-ефективна регулация на местно и национално ниво; повече информираност и по-ефективна защита на правата на гражданите.

Виж Учредителен акт

Бъдете съпричастни!

Ние имаме нужда от Вашата подкрепа, за да предизвикаме, да поддържаме и да даваме насока на важни обществени дебати и политики в България в областта на правосъдието и господството на закона.

 

Бъдете съпричастни към усилията ни да изградим едно по-добро бъдеще!
Направете дарение!

Банкова сметка: BG88BUIN95611000534331 BIC: BUINBGSF „Алианц Банк България“ АД

Текущи проекти

Управителен съвет

Настоятелство

Настоятелство

на фондация „Институт за право и правосъдие“