Публична среща – ”Кръгла маса” за представяне на окончателния проект на „Закон за Българската адвокатура”

На 19.07.22г. от 10.00ч. в ЦОА „Кръстю Цончев”, гр. София, Фондация Институт за право и правосъдие проведе публична среща – ”Кръгла маса” за представяне на окончателния проект на „Закон за Българската адвокатура”.