ПРАВНА КЛИНИКА

Статус: в процес на разработка

Правна клиника е първият проект, който ще бъде разработен от фондация „Институт за право и правосъдие“

Проектът ще стартира пилотно на територията на община Хасково с тенденция правни клиники да бъдат създадени на територията на цялата страна.

Основният предмет на дейност на правната клиника  ще бъде предоставяне на безплатни юридически консултации на лица в неравностойно положение. В началото особен акцент ще бъде поставен на правните консултации за деца и техни родители по проблеми, свързани с домашно насилие и насилие в училище, дискриминация, противообществени прояви.

Правните консултации в правните клиники ще бъдат предоставяни от млади колеги – адвокати и студенти по право под ръководството и със съдействието на адвокати с дългогодишен опит в съответната сфера на правото.

В случай, че желаете да се включите с идеи, средства или доброволен труд в предстоящия проект, може да се свържете с нас на: info@filj.eu