Фондация Институт за право и правосъдие ви кани на 19.07.22г. на ”Кръгла маса” за представяне на окончателния проект на Закон за Българската адвокатура”

Фондация Институт за право и правосъдие ви кани на 19.07.22г. на ”Кръгла маса” за представяне на окончателния проект на Закон за Българската адвокатура” Уважаеми колеги, Наближава края на изпълнението на Проект № BG05SFOP001-3.003-0135, с наименование „Българската адвокатура – силна и обновена”. В тази връзка, заповядайте на 19.07.22г. от 10.00ч. в ЦОА „Кръстю Цончев”, гр. София, …

Фондация Институт за право и правосъдие ви кани на 19.07.22г. на ”Кръгла маса” за представяне на окончателния проект на Закон за Българската адвокатура” Повече »