Приключили проекти

Фондация „Институт за Право и правосъдие” получи финансова подкрепа

Фондация „Институт за Право и правосъдие” получи финансова подкрепа за изпълнение на проект с наименование: Фондация „Институт за право и правосъдие – ефективен партньор на местната власт за добро управление” по програма добро управление на местно ниво на Фондация америка за българия. Финансовата подкрепа е на стойност 75 000 (седемдесет и пет хиляди лева). Подкрепата за …

Фондация „Институт за Право и правосъдие” получи финансова подкрепа Повече »

Интернет страници на съдилища в съдебен район Пазарджик

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИС ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК РС Велинград РС Пазарджик РС Панагюрище РС Пещера

Интернет страници на съдилища в съдебен район Смолян

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СМОЛЯН ОКРЪЖЕН СЪД СМОЛЯН РАЙОНЕН СЪД ДЕВИН РАЙОНЕН СЪД ЗЛАТОГРАД РАЙОНЕН СЪД МАДАН РАЙОНЕН СЪД СМОЛЯН РАЙОНЕН СЪД ЧЕПЕЛАРЕ

Интернет страници на съдилища в съдебен район Пловдив

Анализ на АС – Пловдив Анализ на ОС – Пловдив Анализ на РС – Асеновград Анализ на РС – Карлово Анализ на РС – Пловдив Анализ на РС – Първомай

Интернет страници на съдилища в съдебен район Хасково

АС-Хасково ОС-Хасково РС Димитровград РС Ивайловград РС Свиленград РС Харманли РС Хасково

Методика за провеждане на проучване и анализ на ефективността на интернет страниците на съдилищата

Методика интернет сайтове административен съд Методика интернет сайтове окръжен съд Методика интернет сайтове районен съд

Проект № BG05SFOP001-3.003-0062 с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор за реформирана съдебна система”

Административен договор за ПБФП № BG05SFOP001-3.003-0062- C01/ 18.02.2019 г., по Оперативна програма „Добро управление” Основни цели: 1. Основна ЦЕЛ 1: Отправяне на предложения за подобрения в съдебната система. 2. Основна ЦЕЛ 2: Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове. Бенефициент – Фондация „Институт за право и правосъдие” Партньор – Сдружение „Съюз …

Проект № BG05SFOP001-3.003-0062 с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор за реформирана съдебна система” Повече »

ПРОГРАМА „ПРЕГОВОРИ И КОМУНИКАЦИЯ“

Програма „Преговори и комуникация“ на фондацията е създадена с цел развитие на теорията и практиката в областта на воденето на преговори и изеънсъдебното решаването на спорове и конфликти. Основната мисия на програмата е да обогати  уменията водене на преговори, публично говорене и общуване на преподаватели, студенти и професионалисти от различни области. Програмата цели също да подпомагне …

ПРОГРАМА „ПРЕГОВОРИ И КОМУНИКАЦИЯ“ Повече »