Фондация Институт за право и правосъдие ви кани на 19.07.22г. на ”Кръгла маса” за представяне на окончателния проект на Закон за Българската адвокатура”

Фондация Институт за право и правосъдие ви кани на 19.07.22г. на ”Кръгла маса” за представяне на окончателния проект на Закон за Българската адвокатура”

Уважаеми колеги,

Наближава края на изпълнението на Проект № BG05SFOP001-3.003-0135, с наименование „Българската адвокатура – силна и обновена”. В тази връзка, заповядайте на 19.07.22г. от 10.00ч. в ЦОА „Кръстю Цончев”, гр. София, ул. Цар Калоян № 8, ет.4.

ПРОГРАМА

КРЪГЛА МАСА

19.07.2022г.

ЦОА „Кръстю Цончев”, гр. София, ул. Цар Калоян № 8, ет.4

Проект № BG05SFOP001-3.003-0135, с наименование „Българската адвокатура – силна и обновена”, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ по Процедура BG05SFOP001-3.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“.

09.45 – 10.00 ч. – Регистрация

10.00ч. – 11.30ч. – Панел 1:

  1. Представяне на резултатите от проект „Българската адвокатура – силна и обновена”;
  2. Представяне на законопроект на Закон за адвокатурата-Част 1;

11.30ч. – 11.45ч. – кафе пауза

11.45ч. – 13.15ч. – Представяне на законопроект на Закон за адвокатурата – Част 2;

13.15ч. – 13.30ч. – Заключителни дискусии.

Водещи: адв. Анели Чобанова и адв. Люба Манолова