СИЛАТА НА РАЗКАЗА

„Силата на разказа или как разказвачеството създава брандове, формира идентичности и ни прави това, което искаме да бъдем“ е обучение, организирано от фондация „Институт за право и правосъдие“ в рамките на програма „Преговори и комуникация“. Програма „Преговори и комуникация“ на фондацията е създадена с цел развитие на теорията и практиката в областта на воденето на …

СИЛАТА НА РАЗКАЗА Повече »