ВСИЧКО МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВОРИ

„Всичко може да се договори“ е обучение, организирано от фондация „Институт за право и правосъдие“ в рамките на програма „Преговори и комуникация“. Програма „Преговори и комуникация“ на фондацията е създадена с цел развитие на теорията и практиката в областта на воденето на преговори и решаването на спорове и конфликти. Обучението има практическа насоченост. Затова и …

ВСИЧКО МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВОРИ Повече »