ПРОГРАМА „ПРЕГОВОРИ И КОМУНИКАЦИЯ“

Програма „Преговори и комуникация“ на фондацията е създадена с цел развитие на теорията и практиката в областта на воденето на преговори и изеънсъдебното решаването на спорове и конфликти.

Основната мисия на програмата е да обогати  уменията водене на преговори, публично говорене и общуване на преподаватели, студенти и професионалисти от различни области.

Програмата цели също да подпомагне развитието на теорията и практиката в областта на извънсъдебните методи за решаване на спорове.

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.