ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА И ИНВЕСТИЦИОННИЯ КЛИМАТ В ЮЖЕН-ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

ФОНДАЦИЯ “ИНСТИТУТ ЗА ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ”

ВИ КАНИ ДА УЧАСТВАТЕ В

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА:

ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА И ИНВЕСТИЦИОННИЯ КЛИМАТ В ЮЖЕН-ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

16 – 17 февруари 2021г.

Информационната среща се провежда в изпълнение на Дейност: „Програма за гражданско действие” по Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 , с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ”, финансиран по Оперативна Програма „Добро управление”.

Информационната среща ще се проведе във виртуална среда чрез излъчване на живо (streaming) в YouTube канал.

Моля, включете се, като използвате следния линк: https://www.youtube.com/channel/UCqcDxF4tbnX4Ai8Sc405ayA/live