ФИПП – ефективен партньор за реформирана съдебна система

Семинар на тема „Алтернативни способи за решаване на спорове“

ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ“ Ви кани да приствате на семинар на тема: „Алтернативни способи за решаване на спорове“ Семинарът се организира във връзка с Проект № BG05SFOP1-3.003-0062, който се финансира от Европейски съюз и Оперативна програма „Добро управление“ и се изпълнява от Фондация „Институт за право и правосъдие“ (ФИПП). Тематиката на семинара е …

Семинар на тема „Алтернативни способи за решаване на спорове“ Повече »

Публична встъпителна среща

„Фондация „Институт за право и правосъдие” ще проведе публична встъпителна среща за откриване на работата по Проект № BG05SFOP001-3.003-0062, с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор за реформирана съдебна система”, финансиран по Оперативна Програма „Добро управление”. Срещата ще се проведе на 12-ти април 2019г. в зала „Хасково”, Община Хасково, пл.”Общински” № 1, …

Публична встъпителна среща Повече »