„Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор за реформирана съдебна система”

Проект № BG05SFOP001-3.003-0062 с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор за реформирана съдебна система”

Административен договор за ПБФП № BG05SFOP001-3.003-0062- C01/ 18.02.2019 г., по Оперативна програма „Добро управление” Основни цели: 1. Основна ЦЕЛ 1: Отправяне на предложения за подобрения в съдебната система. 2. Основна ЦЕЛ 2: Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове. Бенефициент – Фондация „Институт за право и правосъдие” Партньор – Сдружение „Съюз …

Проект № BG05SFOP001-3.003-0062 с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор за реформирана съдебна система” Повече »