Новини

Публична среща – ”Кръгла маса” за представяне на окончателния проект на „Закон за Българската адвокатура”

На 19.07.22г. от 10.00ч. в ЦОА „Кръстю Цончев”, гр. София, Фондация Институт за право и правосъдие проведе публична среща – ”Кръгла маса” за представяне на окончателния проект на „Закон за Българската адвокатура”.

Фондация „Институт за право и правосъдие” ви кани на работни срещи за обсъждане на Концепция за нов Закон за адвокатурата, които ще се проведат при следния график по апелативни райони

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Фондация „Институт за право и правосъдие” ви кани на работни срещи за обсъждане на Концепция за нов Закон за адвокатурата, които ще се проведат при следния график по апелативни райони: Апелативен Район Пловдив: Адвокатска колегия Пловдив, на 08.04.2022г. от 11ч. на адрес: бул. „Шести септември“ № 152, ет. 3, офис 3-2Б, гр. Пловдив …

Фондация „Институт за право и правосъдие” ви кани на работни срещи за обсъждане на Концепция за нов Закон за адвокатурата, които ще се проведат при следния график по апелативни райони Повече »

Публична встъпителна среща по проект Проект № BG05SFOP001-3.003-0135, с наименование „Българската адвокатура – силна и обновена

Публична встъпителна среща по проект Проект № BG05SFOP001-3.003-0135, с наименование „Българската адвокатура – силна и обновена  27 май 2021г. гр. Хасково, хотел „Ретро”  

ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА И ИНВЕСТИЦИОННИЯ КЛИМАТ В ЮЖЕН-ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

ФОНДАЦИЯ “ИНСТИТУТ ЗА ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ” ВИ КАНИ ДА УЧАСТВАТЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА: ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА И ИНВЕСТИЦИОННИЯ КЛИМАТ В ЮЖЕН-ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН 16 – 17 февруари 2021г. Информационната среща се провежда в изпълнение на Дейност: „Програма за гражданско действие” по Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 , с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ”, финансиран по …

ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА И ИНВЕСТИЦИОННИЯ КЛИМАТ В ЮЖЕН-ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Повече »

Фондация „Институт за право и правосъдие” (ФИПП) е бенефициент по проект, с наименование:  Фондация „Институт за право и правосъдие – ефективен партньор на местната власт за добро управление” 

Фондация „Институт за Право и правосъдие” получи финансова подкрепа за изпълнение на проект с наименование: Фондация „Институт за право и правосъдие – ефективен партньор на местната власт за добро управление” по програма добро управление на местно ниво на Фондация америка за българия. Финансовата подкрепа е на стойност 75 000 (седемдесет и пет хиляди лева). Подкрепата за …

Фондация „Институт за право и правосъдие” (ФИПП) е бенефициент по проект, с наименование:  Фондация „Институт за право и правосъдие – ефективен партньор на местната власт за добро управление”  Повече »

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ СРЕД ГРАЖДАНИТЕ

Уважаеми дами и господа, Във връзка с изпълнение на Проект № BG05SFOP001-3.003-0054, с наименование „Общество за правосъдие”, финансиран по Оперативна Програма „Добро управление” и Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.003-0054-C01/ 18.02.2019 г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ” (ФИПП), която е партньор по проекта, ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА …

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ СРЕД ГРАЖДАНИТЕ Повече »