Българската адвокатура силна и обновена

Публична среща – ”Кръгла маса” за представяне на окончателния проект на „Закон за Българската адвокатура”

На 19.07.22г. от 10.00ч. в ЦОА „Кръстю Цончев”, гр. София, Фондация Институт за право и правосъдие проведе публична среща – ”Кръгла маса” за представяне на окончателния проект на „Закон за Българската адвокатура”.

Фондация „Институт за право и правосъдие” ви кани на работни срещи за обсъждане на Концепция за нов Закон за адвокатурата, които ще се проведат при следния график по апелативни райони

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Фондация „Институт за право и правосъдие” ви кани на работни срещи за обсъждане на Концепция за нов Закон за адвокатурата, които ще се проведат при следния график по апелативни райони: Апелативен Район Пловдив: Адвокатска колегия Пловдив, на 08.04.2022г. от 11ч. на адрес: бул. „Шести септември“ № 152, ет. 3, офис 3-2Б, гр. Пловдив …

Фондация „Институт за право и правосъдие” ви кани на работни срещи за обсъждане на Концепция за нов Закон за адвокатурата, които ще се проведат при следния график по апелативни райони Повече »

Публична встъпителна среща по проект Проект № BG05SFOP001-3.003-0135, с наименование „Българската адвокатура – силна и обновена

Публична встъпителна среща по проект Проект № BG05SFOP001-3.003-0135, с наименование „Българската адвокатура – силна и обновена  27 май 2021г. гр. Хасково, хотел „Ретро”