Хасково бул.България №142, вх.А, ет.1
+359 38 664648

Обобщен Анализ – АНАЛИЗ на проведено проучване сред адвокати, съдии и целеви групи по проект: „Фондация „Институт за право и правосъдие” – мост за реформирана съдебна система