Хасково бул.България №142, вх.А, ет.1
+359 38 664648

Фондация Институт за право и правосъдие е независим изследователски център (think tank).

Фондация „Институт за право и правосъдие“  е учредена на 25 март 2016г. по инициатива на адвокати от Адвокатска колегия – Хасково. Фондацията е учредена с акт на дарение от 64 учредители.

Институт за право и правосъдие (ИПП) не се финансира от политически партии, професионални организации, групи по интереси или държавни институции. Приходите на фондацията изцяло произтичат от дарения, завещания и спонсорство от отделни индивиди, семейства, фондации и фирми.

Нашите основните цели са:  повишаване качеството, социалната активност и ангажираност на адвокатурата и на представителите на  юридическата професия като цяло, по-достъпно и качествено правосъдие; по-ефективна регулация на местно и национално ниво; повече информираност и по-ефективна защита на правата на гражданите.

Бъдете съпричастни!

Ние имаме нужда от Вашата подкрепа, за да предизвикаме, да поддържаме и да даваме насока на важни обществени дебати и политики в България в областта на правосъдието и господството на закона.

Бъдете съпричастни към усилията ни да изградим едно по-добро бъдеще!
Направете дарение!

Банкова сметка:
BG88BUIN95611000534331
BIC: BUINBGSF
„Алианц Банк България“ АД

Банкова сметка

„Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор за реформирана съдебна система”

Управителен съвет & Настоятелство

адв. Таня К. Стойнова

адв. Таня К. Стойнова

Изпълнителен директор
Адв. Магдалена Колева

Адв. Магдалена Колева

Член на Управителен съвет
Адв. Бистра Славеева

Адв. Бистра Славеева

Член на Управителен съвет
Адв. Таня Ванкова

Адв. Таня Ванкова

Член на Управителен съвет
Настоятелство

Настоятелство

на фондация „Институт за право и правосъдие“